Hytaý Önümçilik Helical Preformed Guy Grip Sim Asma Dartyş Elektrik Kabel Armaturalary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Model belgisi:
S235
Önümiň ady:
Elektrik kabeli armaturlary
Gelip çykan ýeri ::
Hytaý
Model belgisi ::
S235
Material ::
Uglerod polat
Programma ::
Lineokarky setir esbaplary
Ulanylyşy ::
ADSS kabeli OPGW kabeli
Haryt ady
Elektrik kabeli armaturlary
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Model belgisi:
S235
Material:
Uglerod polat
Arza:
Lineokarky setir esbaplary
Ulanylyşy:
ADSS kabeli OPGW kabeli
Kompaniýanyň önümleri Döwlet setiniň, Hytaýyň Günorta elektrik torunyň we ş.m. elektrik gurluşygynda giňden ulanylýar we Hebei, Henan, Anhui, Içki Mongoliýa, Gansu, Tibet, Hunan we Hubei ýaly 20 welaýatyň elektrik gurluşygyna goşant goşýar. .Içerki bazary ösdürmek bilen bir hatarda, kompaniýa daşarky bazarlary işjeň ösdürýär, önümler daşary ýurt bazarlaryny açmak üçin Russiýa, Kanada, Çili, Braziliýa, Malaýziýa, Taýland, Hindistan we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere gönüden-göni eksport edilýär. elektrik önümleri üçin.
1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Biz zawod.“Pole Line” enjamlaryny we berkidijisini ussat öndüriji2-nji sorag: Hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?Çig maldan taýýar önümlere çenli berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.Önümçilikden soň ähli harytlar synagdan geçiriler.3-nji sorag: Kärdeşiňiz OEM-i kabul edýärmi?Hawa. OEM gerek bolsa, Surat ýa-da Surat ýa-da Mysal bilen üpjün ediň.4-nji sorag: Önümleriňiz üçin MOQ näme?MOQ ýok, sargydyňyzyň mukdary bilen iş salyşýarys.5-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?Hawa, size mugt nusga berip bileris.6-njy sorag: Töleg möhleti näme?Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.7-nji sorag: Zawodyňyza baryp bilerismi?Hawa, elbetde, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Model belgisi:
S235
Önümiň ady:
Elektrik kabeli armaturlary
Gelip çykan ýeri ::
Hytaý
Model belgisi ::
S235
Material ::
Uglerod polat
Programma ::
Lineokarky setir esbaplary
Ulanylyşy ::
ADSS kabeli OPGW kabeli

Haryt ady
Elektrik kabeli armaturlary
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Model belgisi:
S235
Material:
Uglerod polat
Arza:
Lineokarky setir esbaplary
Ulanylyşy:
ADSS kabeli OPGW kabeli

Kompaniýanyň önümleri Döwlet setiniň, Hytaýyň Günorta elektrik torunyň we ş.m. elektrik gurluşygynda giňden ulanylýar we Hebei, Henan, Anhui, Içki Mongoliýa, Gansu, Tibet, Hunan we Hubei ýaly 20 welaýatyň elektrik gurluşygyna goşant goşýar. .Içerki bazary ösdürmek bilen bir hatarda, kompaniýa daşarky bazarlary işjeň ösdürýär, önümler daşary ýurt bazarlaryny açmak üçin Russiýa, Kanada, Çili, Braziliýa, Malaýziýa, Taýland, Hindistan we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere gönüden-göni eksport edilýär. elektrik önümleri üçin.

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Biz zawod.“Pole Line” enjamlaryny we berkidijisini ussat öndüriji2-nji sorag: Hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?Çig maldan taýýar önümlere çenli berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.Önümçilikden soň ähli harytlar synagdan geçiriler.3-nji sorag: Kärdeşiňiz OEM-i kabul edýärmi?Hawa. OEM gerek bolsa, Surat ýa-da Surat ýa-da Mysal bilen üpjün ediň.4-nji sorag: Önümleriňiz üçin MOQ näme?MOQ ýok, sargydyňyzyň mukdary bilen iş salyşýarys.5-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?Hawa, size mugt nusga berip bileris.6-njy sorag: Töleg möhleti näme?Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.7-nji sorag: Zawodyňyza baryp bilerismi?Hawa, elbetde, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň